פירוק שיתוף ירושה

המטרה העיקרית של פירוק שיתוף ירושה היא שכל היורשים יקבלו את חלקם בצורה הוגנת בלי להגיע לריבים מיותרים. מדובר בתהליך שלמעשה נקבע מראש על ידי מי שהלכו לעולמם והורישו לקרוביהם את נכס המקרקעין שלהם, אך צריך להוציא אותו לפועל ולוודא כי ביצוע פירוק שיתוף אכן יעשה על פי רצונם של הנפטרים.

על פי חוק תהליך פירוק שיתוף בין יורשים יכול להתבצע אך ורק בינם לבין עצמם, אך במידה והם אינם מצליחים להגיע להסכמות ברורות כיצד לחלק את הירושה שקיבלו באופן עצמאי, אל התמונה יכול להיכנס מנהל עיזבון שיתווה עבורם את הדרך כיצד לעשות זאת.

כדאי לדעת! חשוב מאוד לבצע הפרדה של פירוק שיתוף ירושה הקשור לנכסי מקרקעין לבין פירוק שיתוף בין יורשים הנוגע לרכוש מוחשי ונייד. למשל כסף, ריהוט וחפצים אחרים. בדרך כלל החלוקה נעשית כך שכל אחד מהיורשים לוקח את החפצים שחשובים לו ביותר, בעלי ערך סנטימנטלי.

יחד עם זאת במידה וישנו הבדל משמעותי במידת השווי של החפצים השונים, אפשר להגיע לעמק השווה על ידי איזון בחלוקה או על ידי תשלומי איזון.

במידה ובתהליך של פירוק שיתוף ירושה יש חוסר הסכמה כיצד תתבצע חלוקת הנכסים, או חפצים שבלתי אפשרי לחלק אותם על ידי העיקרון של חלוקה בעין (על כך בהמשך), ישנה אפשרות נוספת כי חלוקת העיזבון תתבצע על פי הגרלה לכל דבר.

פירוק שיתוף בין יורשים – מתי?

אם היורשים לא מצליחים להגיע לכדי הסכמה ביניהם על פירוק השותפות וכיצד לחלק את הרכוש שנפל בחלקם, אפשר לבצע זאת בעזרת הסכם משפטי או על ידי פנייה לבית המשפט עם הגשת תביעה לביצוע של פירוק שיתוף ירושה.

הליך של פירוק שיתוף בין יורשים נעשה לאחר פטירתו של אדם, אז כל הנכסים מוגדרים כעיזבונות שלו. נהוג לחשוב כי כל עוד ישנו פירוט ברור של זהות היורשים, הירושה עצמה ואופן החלוקה שלה לא מעוררת בעיות, אולם כבר קרו הרבה מקרים שגם פירוט מסודר הוביל לחוסר הסכמה לגבי אופן החלוקה, אפילו עם זו נרשמה שווה בשווה בין כל היורשים.

פירוק שיתוף בין יורשים – בעיות

הבעיות יכולות לצוץ כיוון שהעיזבון אינו מוגדר או נחשב כישות משפטית, כך שעולה הצורך לרשום את כל הנכסים הכלולים באותו עיזבון על שם היורשים.

אומנם כאשר ישנה צוואה וצו ירושה, על פניו צריך לפעול בהתאם לכתוב, אך ישנם מקרים בהם מבקשים לערער על הירושה או שמסרבים להיות בקשר של שותפות על נכס או נכסים ביחד עם יורשים אחרים שהוזכרו במסמך.

בעיות נוספות שיכולות לצוץ בהליך פירוק שיתוף בין יורשים נוגעות לתשלום מיסים במידה ותעשה מכירה עתידית של נכס מקרקעין, אם מדובר בדירה או שטח אדמה.

כדאי לדעת! בחוק המקרקעין בישראל מצוין בפירוש כי לא ניתן לחייב אדם להיות שותף של אדם אחר. במקרה שכזה נכנסת לתמונה האפשרות לדרוש פירוק שיתוף ירושה – נגיע לכך בהמשך.

כדאי לדעת! בהליך פירוק שיתוף בין יורשים, לבן או בת הזוג של מי שהלכו לעולמם יש זכות קודמת על פני היורשים לרכוש את נכס המגורים שהיה משותף להם.

בהליך פירוק שיתוף בין יורשים של נכס למגורים שהתקבל בירושה, חוק הירושה מכיר בזכות של מי שהיו תלויים בנפטר והתגוררו עמו בנכס. זה כולל לא רק את בן או בת הזוג אלא גם ההורים והילדים. להם יש את הזכות והאפשרות להמשיך להתגורר בנכס במידה והוא היה בבעלותו של הנפטר.

במצב שכזה גובה דמי השכירות יקבע בהסכמה בין הצדדים. במידה והם לא מגיעים להסכמה על גובה הסכום, בית המשפט יקבל את ההחלטה על גובה חוזה השכירות והתנאים שלו.

פירוק שיתוף בין יורשים – תשלום חובות

עוד לפני שיוצאים לדרך ומממשים בפועל את חלוקת העיזבון בין היורשים, חוק הירושה קובע כי קודם לכן היורשים חייבים לפנות אל כל הנושים של הנפטר (אם ישנם כאלה) ולשלם להם את החוב שנשאר. רק לאחר מכן אפשר יהיה לצאת לדרך ולבצע פירוק שיתוף בין יורשים של נכסי הירושה השונים.

כדאי לדעת! היורשים יכולים להיות אחראים לתשלום חובות עד לגובה החלק שלהם בירושה. כלומר במידה וחלוקת העיזבון כבר נעשתה ובשלב מאוחר יותר התברר כי עדיין קיים חוב מסוים שאותו צריך לשלם, היורשים יאלצו לשלם זאת בעצמם, בלי קשר כיצד נהגו בירושה שקיבלו.

פירוק על פי הסכם בין היורשים או על ידי הסכם חלוקת עיזבון 

חלוקת העיזבון על ידי היורשים יכולה להתבצע אך ורק בהסכמה מלאה של כל הצדדים. את ההסכמה הזו צריך להסדיר בעזרת הסכם עליו הם יחתמו.

כך היורשים יכולים להגן על הזכויות שלהם בנכס ולאשר כי צו הירושה מקובל עליהם. באופן טבעי הסכמה שכזו מונעת ריבים ואת הצורך לתת לבית המשפט להתערב ולקבוע עבורם. מדובר בחיסכון של זמן יקר וכסף.

פירוק שיתוף ירושה – חלוקה בעין

בית המשפט מעדיף כי במידה וישנו רצון להוציא לפועל פירוק שיתוף ירושה, שהדבר יתבצע על פי מה שנהוג לכנות בסלנג המשפטי – חלוקה בעין.

הפעולה הזו אפשרית כאשר מדובר בירושה של שטח אדמה, כיוון שניתן לבנות על השטח מספר מסוים של יחידות דיור שיהיו שוות בגודלן. אולם כאשר לא מדובר בשטח אדמה אלא בנכס כמו דירה או חנות, מסובך יותר לחלק את השטח בצורה שווה על פי עיקרון של חלוקה בעין. במציאות שכזו ניתן לפתור את הסוגיה בעזרת תשלומי איזון.

כדאי לדעת! חלוקה בעין אינה מבטלת את הרצון לבצע פירוק שיתוף ירושה, אך זו מאפשרת ליורשים למקסם כלכלית את הנכס המדובר.

אם בכל זאת ישנה עדיפות מצד היורשים להוציא לפועל פירוק שיתוף בין יורשים, כמובן שאפשר למכור את נכס המקרקעין לכל המרבה במחיר ולחלק את הסכום שווה בשווה בין כולם. הרוכש יכול להיות צד שלישי שאינו קשור לירושה, או אחד מהיורשים במידה ויש באפשרותו לרכוש את החלק של כל יורש אחר בנכס.

פירוק שיתוף בין יורשים – עוד מחלוקת אפשרית 

בעיה נוספת של פירוק שיתוף ירושה ואי מכירה של נכס מקרקעין שהתקבל בירושה בין מספר יורשים, יכולה לצוץ כאשר אין הסכמה ביניהם לגבי גובה הסכום של מכירת הנכס, אופן החלוקה שלו, או כיצד לנהל אותו. 

למשל אפשר ואחד היורשים יעדיף כי תתבצע עבודת שיפוץ בנכס כדי להשביח אותו ולמכור ברווח גדול יותר. כמובן שהדבר ידרוש השקעה מצד כל היורשים גם יחד וזה עלול להוביל למבוי סתום. אפשרות נוספת היא שאחד היורשים יעדיף להשכיר את הנכס אך גובה השכירות אינו יהיה מוסכם על כל הצדדים.

ככל שהזמן יעבור ולא תתקבל החלטה ברורה, הדבר יוביל להפסד כספי והמחלוקת יכולה להגיע לכותלי בית המשפט שיכריע בעניין.

הליך פירוק שיתוף בין יורשים – מחלוקת אפשרית נוספת

במידה ואל בית המשפט מגיע תיק פירוק שיתוף לאחר שאחד היורשים או כמה מהם בטוחים כי נעשה להם עוול, או שישנו ניסיון של יורש מסוים להוביל להסכם על ידי הפעלת לחץ או בניסיון להונות את היורשים האחרים בזדון, עליהם להוכיח זאת מול השופט בעזרת ראיות כדי שהוא יוכל להתייחס לטענות הנגדיות הללו בכובד ראש.

מקרה אפשרי נוסף הינו הסכם שמגביל את השיתוף. בחלק מהמקרים נחתם הסכם על ידי היורשים שמגביל את פירוק שיתוף בנכס.

בדרך כלל בית המשפט מעדיף לא להתערב בהסכמים שנחתמו קודם לכן בין יורשים, אולם במידה ומוגשת תביעה והוא סבור כי פעולה של פירוק שיתוף מוצדקת הרבה יותר, הוא יכול להורות על ביטולו של ההסכם ולהוביל להליך פירוק שיתוף.

כדאי לדעת! בית המשפט יכול להתערב במקרה שכזה אך ורק לאחר שעברו 3 שנים ממועד חתימת כל היורשים על ההסכם שמגביל את השיתוף.

פירוק שיתוף בין יורשים של משק חקלאי 

פירוק שיתוף בין יורשים במשק חקלאי הוא אחד הנושאים הבעייתיים ביותר בגלל השווי הכלכלי של משקים בישראל, כמו גם בגלל האפשרות להמשיך ולהפעיל את המשק. לכן נושא זה הוסדר בחוק הירושה. החוק קובע כי במידה והנפטר לא השאיר ירושה ברורה כיצד המשק שהשאיר מאחוריו יחולק בין היורשים, ישנה אפשרות שאחד היורשים יוכל להמשיך ולנהל את המשק במידה ויש לו את היכולת לעשות זאת.

במקרה כזה ישנן מספר אפשרויות. שהיורש שיקבל את המשק יפצה את שאר היורשים. אך במידה ואין הסכמה בין היורשים מי יקבל את המשק, מה תהיה צורת הפיצוי או מהו השווי של המשק, המחלוקת תעבור אל בית המשפט.

פירוק שיתוף בין יורשים – עו"ד עופרה פרי 

כאשר אדם הולך לעולמו תיחשף הצוואה שהוא הותיר עוד בחייו והעיזבון שלו, כלומר כספים, ציוד ורכוש שנותרו בבעלותו, יחולק בין אלה שלהם הוא מוריש אותו, כלומר היורשים. יש מצבים מורכבים שבהם המנוח מציין שכלל הרכוש שלו או הבעלות על נכסים יעברו בצורה שווה לבעלותם של היורשים. אין מדובר במצב נוח או פשוט, שכן לא תמיד היורשים רוצים להיות בבעלות משותפת על עסק או דירה, למשל. מכיוון שמדובר בצוואה עליהם לפנות לערוץ משפטי ובאמצעותו לבצע פירוק שיתוף בין יורשים – הליך מוכר ומקובל שבו בעזרת עורכי דין הם מפסיקים להיות שותפים ועושים את זה בהסכמה מלאה של כל הצדדים.

החשיבות של פירוק שיתוף בין יורשים

במדינת ישראל התוכן של צוואה מקבל התייחסות רצינית תהומית ואין זה פשוט לבצע בו שינויים. מכאן שמצד אחד – אם נגזר על יורשים להיות שותפים בבעלות על נכס או רכוש – אין להם ברירה אלא להפוך לשותפים. מצד שני – המחוקק מכיר בבעייתיות שבעניין ובחוסר הרצון לקחת את האחריות והבעלות האלה ודרך הליך משפטי של פירוק שיתוף בין יורשים ניתנת לכל אחד מהם האפשרות להוציא את עצמו מהשותפות, בין אם הרצון הזה משותף לכל הצדדים ובין אם מדובר בצד אחד שלא מעוניין בשותפות. ביחד עם עורכי הדין צריך יהיה להסדיר את העברת העלות של מי שיוצא מהשותפות.

לבחור את עורך הדין הנכון

לא כל עורך דין יוכל לסייע בנושא של פירוק שיתוף בין יורשים ולכן חשוב לוודא שפונים אל עורך או עורכת דין שעוסקים בדיני משפחה והם בקיאים ומנוסים בליווי תהליכים אלה. בהרבה מאד מקרים היורשים יידעו מראש מה עומד לעבור לרשותם אחרי פטירתו של המצווה אך במידה ועניין זה נופל עליהם בהפתעה טוב שהם יידעו שיש להם את האפשרות לפרק את השותפות ואין הם מחויבים לה.

עורכת הדין עפרה פרי עוסקת בדיני משפחה, צוואות וירושות ויש לה את הידע והניסיון הנדרשים לשם לפרק שותפות בין יורשים בדרך הטובה והמתאימה ביותר.

פירוק שותפות במקרקעין

אנשים יכולים למצוא את עצמם במצב שבו יש בבעלותם נכס משותף, דירה, בית או אפילו משרד. בין אם הם שותפים עסקיים ובין אם מדובר ביורשים שהבעלות על הנכס של מנוח מתחלקת באופן שווה בין שניהם – מבחינה משפטית כל אחד מהם רשאי על פי שיקול דעתו ורצונו המלא להפסיק את השותפות הזאת ולהשתחרר ממנה. חשוב מאד לפנות אל עורך דין שיש לו ידע וניסיון בביצוע פירוק שותפות במקרקעין וזה מה שיבטיח שאכן לא תהיינה מחלוקות ולא יהיו ריבים או סכסוכים בין השותפים שעומדים להיות בקרוב שותפים לשעבר. מדובר בפתרון משפטי שיהיה הוגן לשני הצדדים וחשוב להיעזר בו.

החשיבות של תהליך מסודר לשם פירוק שותפות במקרקעין

המשמעות של פירוק השותפות בדרך כלל תבוא לידי ביטוי בהעברת כספים בסכומים גדולים, שכן צד אחד שיישאר בבעלות על הנכס יקנה את חלקו של הצד שמעוניין להפסיק את השותפות. יש גם מצבים שבהם כל הצדדים לא מעוניינים יותר להיות בבעלות על הנכס ובמקרה זה הם יכולים למכור את הנכס ולחלק ביניהם את הסכום שיתקבל מהקונה. כך או כך חשוב מאד להיעזר בעורך דין שיש לו ידע וניסיון במקרים של פירוק שותפות במקרקעין וכך הוא גם יכול לייעץ להם איך הכי נכון לעשות את זה ויוכל גם לייצג את מי מהם או את כולם בתהליך.

למה צריך סיוע משפטי אם רוצים לפרק שותפות?

במידה ויורשים צריכים לקבל על עצמם בעלות על נכס כי זה מה שמופיע בצוואתו של נפטר אין להם ברירה והם חייבים להפוך לשותפים גם אם אין להם רצון או עניין בזה. מכיוון שצוואה חייבת להיות מכובדת הרי שלשם פירוק שותפות במקרקעין צריך להיעזר ברשויות המדינה ובעורך דין. יש גם את המשמעות הכספים של פירוק השותפות ומכאן ההכרח להיעזר בעורך דין וכך כמובן לוודא שכל הצדדים מרוצים.

מתעניינים בייעוץ פרטני בנוגע לפירוק שותפות בנכס? פנו לעורכת הדין עפרה פרי וקבלו את כל המידע הרלוונטי ספציפית לכם.

צרו קשר עימנו
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם:
פתח שיחה
💬 נשמח לסייע
היי 👋
איך אפשר לעזור?